Domáci mince

Tisícíletá historie peněz naší vlasti vyjádřená prostřednictvím originálních mincí : denár, obolus, tolar, groš, halíř, krejcar, koruna.

Vyberte z dole uvedené nabídky.

Přemyslovci (870-1306)
Lucemburkové (1310-1437)
Nedynastičtí (1458-1526)
Habsburkové (1526-1918)
První republika (1918–1938)
Protektorát (1939–1945)
Poválečné Československo
Komunistické Československo
ČSFR (1990-1992)
Česká republika (od 1993)
Slovenská republika (od 1993)Newsletter
Ochrana osobních údajů
Zdraví Vás Muzejní Galerie. Prosím, pročtěte si uživatelskou příručku.