Kontakt
Kontakty v ČR
Tel: 519 322 460
email:
objed@muzejnigalerie.cz

Poštovní adresa:
Muzejní Galerie
P.O. Box 25
690 02 Břeclav

Kontakty v SR
Tel: 031 553 04 62
email:
objednavka@muzejnagaleria.sk

Poštovní adresa:
Múzejná Galéria
P.O. BOX 194
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Provozní doba:
pondělí-pátek:  8.00-16.00 hod.

Všeobecné obchodní podmínky Muzejní Galerie s. r. o. (ČR)

Všeobecné obchodní podmínky Múzejná Galéria s. r. o. (SR)

 

Muzejní Galerie s.r.o. (Založena: květen 2005)

Před prvním nákupem v našem internetovém obchodě si prosím pozorně přečtěte následující Všeobecné obchodní podmínky:

 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek
  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím Muzejní Galerii s.r.o., Na Zahradách 3170, 690 02 Břeclav, IČ: 26967472, DIČ: CZ26967472 (dále jen Prodejce) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce.
 1. Cena zboží
 2. Pro zákazníka vždy platí cena aktuální při závazném objednávání a nemění se při zvýšení ani snížení ceny zboží v budoucnosti. V případě chybně uvedených cen, si vyhrazujeme právo jejich dodatečných změn. Při akciových cenách je uvedena i původní cena zboží, udaná v našem katalogu. Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny s 21% DPH účtované podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ale není v ní započítané poštovné. Investiční zlaté mince jsou osvobozeny od DPH podle § 92 Zvláštní úprava uplatňování daně při investičním zlatě. Nabídka platí do vyprodání zásob. U artiklu č. 011 s označení Super nabídka! je možnost objednání za akční cenu jenom 1 kus pro domácnost. Vyhrazujeme si právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

 3. Způsob a cena dodávky zboží
  Zboží doručujeme prostřednictvím České pošty formou dopisu, balíčku, cenného psaní nebo listové příp. balíkové dobírky. K ceně zboží účtujeme poštovné za každou zaslanou zásilku dle tarifů České pošty. Náklady na poštovné kromě dodávky knih jsou za každou zásilku od 95 -115 Kč.

 4. Objednávání zboží
  Zboží si můžete objednat korektním vyplněním objednávky v internetovém obchodě, e-mailem nebo telefonicky. Po odeslání objednávky obdržíte potvrzení o přijetí objednávky. Můžeme Vás dodatečně kontaktovat telefonicky, či e-mailem za účelem ověření objednávky nebo doplnění případných požadovaných informací. Odesláním objednávky potvrzujete pravdivost a správnost údajů.

 5. Dodací lhůty
  Objednávky jsou vyřizovány průběžně, v co nejkratším čase. Délka dodací lhůty se obvykle pohybuje od 14 do 21 pracovních dnů. Objednávky vyřizujeme průběžně každý pracovní den. Objednávky ze zahraničí nevyřizujeme.

 6. Platební podmínky
  Zásilky zasíláme jenom na dobírku, za zboží se platí při jeho převzetí na poště nebo poštovnímu kurýrovi. Všechny příchozí platby, přeplatky a dobropisy evidujeme na zákaznickém kontě.

 7. Vlastnické právo
  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo na zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží

 8. Ochrana osobních údajů
  Informace o Zásadách ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

 9. Nákup bez rizikaS Muzejní Galerií je Váš nákup bezpečný. Zboží zakoupené u Muzejní Galerie můžete bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží je nutné do uvedené lhůty doručit na naši adresu spolu s krátkou žádostí a číslem objednávky, případně kopií faktury. Toto právo Vám vyplývá ze Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Zz, § 12). Hodnota za vrácené zboží Vám bude uhrazena nejpozději do 15 pracovních dnů na Váš bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu, respektive ji můžete využít na další nákup.

 10. Zákaznický servis
  Se svými otázkami, stížnostmi se s důvěrou obraťte na náš odborně školený personál zákaznického oddělení. Kontaktovat nás můžete: • telefonicky: +420 519 322 460 (pondělí až pátek mezi 8,00 a 16,00 hodin), • elektronicky: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript • poštou: Muzejní Galerie s.r.o, P O. Box 25, 690 02 Břeclav

 11. Autorská práva
  Veškeré údaje nacházející se na webových stránkách Muzejní Galerie, včetně produktů, reklamy a všech dalších dokumentů, jsou výhradním autorským vlastnictvím Muzejní Galerie. Bez předchozího souhlasu nesmí být reprodukovány, distribuovány ani změněny. Jejich kopírování je povoleno výhradně pro Vaše osobní použití, informování. Všechny další druhy reprodukce jsou přísně zakázány.

 12. Odpovědnost provozovatele za užívání stránek návštěvníkem
  Muzejní Galerie neodpovídá za správnost údajů cizích webových stránek, které zajistily přístup na naši webovou stránku. Platí to i pro škody způsobené třetí osobou a to zejména neoprávněnou změnou naších údajů na našich internetových stránkách. Vytváření odkazů na naši internetovou stránku bez našeho souhlasu je zakázáno.

 13. Reklamace
  Pokud kupující při převzetí zboží zjistí jakékoliv chyby, nesrovnalosti, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně nebo telefonicky, nejpozději však do 5 dnů od převzetí zboží. Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Muzejní Galerie nenese odpovědnost za opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem, opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce, poškození zaviněné doručovatelem. Zboží na reklamaci prosíme zaslat na naši adresu doporučeně, bez udání hodnoty – ne na dobírku. Jiným způsobem podané zásilky nepřijímáme. Když obdržíte objednanou minci (produkt) v chybném, poškozeném stavu, nebo zachovalost mince by nebyla totožná s Vámi očekávanou kvalitou, pak do 14 dní od převzetí zásilky Vám garantujeme vrácení peněz. Reklamované mince, nebo jiné produkty, které ještě nebyly používané, převezmeme a kupní cenu Vám ihned zaplatíme. Náhrada se nevztahuje na náklady a dopravu.

 14. Odstoupení od smlouvy
  Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího.

 15. Závěrečná ustanovení
  Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího Muzejní Galerie s.r.o v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jiné. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Možnosti objednání
Písemně: Muzejní Galerie s.r.o, P. O. BOX 25, 690 02 Břeclav
Objednávkovým kupónem: najdete v každém katalogu
E-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: +420 519 322 460 (pondělí až pátek mezi 8,00 a 16,00 hodinou)

 

Múzejná Galéria s.r.o. - Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov z SR

Dodávateľom objednávok uskutočnených prostredníctvom webovej stránky www.muzejnigalerie.cz pre objednávateľov zo Slovenska je spoločnosť Múzejná Galéria s. r.o.

Pred prvým nákupom v internetovom obchode si prosím pozorne prečítajte nasledovné Všeobecné obchodné podmienky:

 1. Predmet Všeobecných obchodných podmienok
  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Múzejná Galéria s. r. o., Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 265 675, IČ DPH: SK2021896811 (ďalej len Predajca) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.muzejnigalerie.cz.

 2. Cena tovaru
  Pre zákazníka vždy platí aktuálna uvedená cena v eurách pri záväznom objednávaní a nemení sa pri zvýšení ani znížení ceny tovaru v budúcnosti. V prípade chybne uvedených cien, si vyhradzujeme právo ich dodatočných zmien. Pri akciových cenách je uvedená aj pôvodná cena tovaru, udaná v našom katalógu. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané s 20% DPH účtovanej podľa § 27 a 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ale nie je v nej zarátané poštovné. Investičné zlaté mince sú oslobodené od DPH podľa § 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate. Ponuka platí do vypredania zásob. Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

 3. Spôsob a cena dodávky tovaru
  Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty formou listu, balíka alebo listovej príp. balíkovej dobierky. K cene tovaru účtujeme poštovné podľa taríf Slovenskej pošty. Náklady na poštovné za každú zásielku sú 2,99 – 3,99 €.

 4. Objednávanie tovaru
  Tovar si môžete objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, e-mailom alebo telefonicky. Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie o prijatí objednávky. Môžeme Vás dodatočne kontaktovať telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. Odoslaním objednávky potvrdzujete pravdivosť a správnosť údajov.

 5. Dodacie lehoty
  Objednávky sú vybavované priebežne, v čo najkratšom čase. Dĺžka dodacej lehoty sa zvyčajne pohybuje od 10 do 14 pracovných dní. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Objednávky zo zahraničia nevybavujeme.

 6. Platobné podmienky
  Za tovar môžete u nás v súčasnosti zaplatiť dobierkou, tovar sa platí pri jeho prevzatí na pošte alebo poštovému kuriérovi. Všetky prichádzajúce platby, preplatky a dobropisy evidujeme na zákazníckom konte.

 7. Vlastnícke právo
  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 8. Ochrana osobných údajov
  Informácie o Zásadách ochrany osobných údajov si môžete prečítať tu.

 9. Nákup bez rizika
  S Múzejnou Galériou je Váš nákup bezpečný. Tovar zakúpený v Múzejnej Galérii môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z., § 12). Hodnota za vrátený tovar Vám bude uhradená najneskôr do 15 pracovných dní na Váš bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu, respektíve môžete použiť na ďalší nákup.

 10. Zákaznícky servis
  So svojimi otázkami, sťažnosťami sa s dôverou obráťte na náš odborne vyškolený personál zákazníckeho oddelenia. Kontaktovať nás môžete: • telefonicky: 031/553 04 62 (pondelok až piatok od 8,00 do 16,00 hodiny), • elektronicky: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript • poštou: Múzejná Galéria s.r.o., P.O. Box 194, 929 01 Dunajská Streda.

 11. Autorské práva
  Všetky údaje nachádzajúce sa na webovej stránke Muzejní Galerie, vrátane produktov, reklamy a všetkých ostatných dokumentov, sú výhradným autorským vlastníctvom Muzejní Galerie. Bez predchádzajúceho súhlasu nesmú byť reprodukované, distribuované ani zmenené. Ich kopírovanie je povolené výhradne pre Vaše osobné použitie, informovanie. Všetky ďalšie druhy reprodukcie sú prísne zakázané.

 12. Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom
  Muzejní Galerie nezodpovedá za správnosť údajov cudzích webových stránok, ktoré zabezpečili prístup na našu webovú stránku. Platí to aj pre škody spôsobené treťou osobou a to najmä neoprávnenou zmenou údajov na našej internetovej stránke. Vytváranie odkazov na našu internetovú stránku bez nášho súhlasu je zakázané.

 13. Reklamácia
  Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí akékoľvek chyby, nezrovnalosti, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne alebo telefonicky, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru. Reklamácia musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Múzejná Galéria nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom, oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom.

 14. Odstúpenie od zmluvy
  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

 15. Záverečné ustanovenia
  Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho Múzejná Galéria s.r.o. v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté iné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Možnosti objednania
Písomne: Múzejná Galéria s.r.o., P.O. Box 194, 929 01 Dunajská Streda
Objednávkovým kupónom: nájdete v každom katalógu
E-mailom: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: +421 31 553 04 62 (pondelok až piatok od 8,00 do 16,00 hodiny)

 
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Zdraví Vás Muzejní Galerie. Prosím, pročtěte si uživatelskou příručku.