Uživatelská příručka

Naši webovou stránku jsme vytvořili tak, abyste jednotlivé mince našli co nejrychleji a nejsnadněji. Proto je možné vyhledávat jednotlivé produkty různým způsobem. Kliknutím na níže uvedené odkazy rychleji a snadněji dostanete odpověď na otázky vyskytující se k danému tématu.Máte-li nějakou otázku, na kterou nenajdete odpověď, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

Prvotní klasifikace mincí - použití hlavního menu
Další klasifikace mincí, možnost vyhledávání - použití levého menu
Obrázková nabídka hlavní stránky - kliknutím na obrázek
Tematické vyhledávání v dolní části hlavní stránky
Jiné produkty
Kontakt - Muzejní Galerie se představuje
Extra nabídka


Funkce objednávky, použití košíku
Funkce vyhledávání
Použití detailního vyhledávání
Použití strany podle zařazení mincí do skupin
Prohlížení jedné mince, jednoho produktu
Přeskakování mezi jednotlivými produkty
Tisk, přeposlání nabídky mincí a medailí

Prvotní zařazení mincí


Tuto funkci můžete najít pod hlavičkou hlavní stránky. V jednotlivých skupinách najdete Muzejní Galerií distribuované jak moderní, tak i staré mince, sbírky a soubory medailí. V rámci jednotlivých skupin naleznete i československé mince. Pomocí kurzoru se zobrazí seznam jednotlivých podskupin. Kliknutím na rolovací podmenu, nebo kliknutím na původní menu, resp. kliknutím na zobrazený prvek, se dostanete k mincím dané skupiny.

Pod menu "Moderní mince" se nacházejí mince vydané po roce 1918 v následujícím členění:

Koruna od r. 1918 Zde se nacházejí všechny korunové mince, které nabízí Muzejní Galerie.
Euro Zde se nacházejí všechny euromince eurozóny, které nabízí Muzejní Galerie. Mince jsou zařazeny do skupiny podle toho, který členský stát je vydal. Jednotlivé skupiny tvoří mince daného státu, mince ministátů eurozóny a soubory sestavené z euromincí více států, jsou zařazeny do jedné skupiny.
Ostatní mince V této skupině se nacházejí moderní mince světa seřazené podle kontinentů. Ostatní peníze Evropy jsou zařazeny do podskupin. Peníze zemí, které nejsou v podskupině, se nacházejí v sekci Jiné státy. Zde se nacházejí peníze států eurozóny před zavedením eura pod názvem daného státu.
Investiční mince Investiční mince jsou rozlišeny podle obsahu drahého kovu na zlaté, stříbrné a investiční mince z jiného drahého kovu.


Stojí za zmínku, že některé moderní mince se objeví v několika prvotních skupinách, pokud jejich vlastnosti odpovídají kritériím několika skupin. Například mince „Vídeňští filharmonikové“ s nominální hodnotou 1,5 eura, s ryzostí stříbra 999/1000, která je jednak stříbrnou investiční mincí, na druhé straně je rakouskou euromincí. Proto se nachází mezi stříbrnými investičními mincemi, ale i ve skupině rakouských euromincí.

V menu Domácí mince se nacházejí mince od Přemyslovců, Habsburků, od vzniku první republiky, rozdělení Československa až po vznik České a Slovenské republiky.

V menu Staré mince jsou zařazeny mince, které byly vydány do roku 1945 v chronologickém členění. Samozřejmě, že pouze ty mince, které má Muzejní Galerie v nabídce. V časovém pořadí jsou to mince od starověku po 1000 n.l., od r.1000 do r.1600 n.l., respektive od roku 1600 po r.1945.

V menu Sety medailí a Sety mincí můžete vyhledávat mince a medaile, které Vám nabízí Muzejní Galerie.
Zpět

Další zařazení, vyhledávání mincí - levé menu


Další přístup k mincím podle jiných charakteristik umožňuje levé menu, obrázkové nabídky hlavní stránky, respektive skupiny, podle charakteristického zařazení v dolní části stránky.

Na levé straně menu Aktuální Burza naleznete nejnovější nabídky. V pravidelném vydání s názvem Burza mincí, si můžete mince prohlížet, ale i koupit.

Menu Novinky obsahuje nové emise daného roku a Kuriózní mince nabízejí zajímavé mince, které prodává Muzejní Galerie. Mince všech tří skupin samozřejmě najdete i ve skupinách podle prvotního zařazení.

Další tři skupiny prakticky nabízejí pomocí jednoho kliknutí rychlý přístup ke skupinám Euro, Zbraně a Filatelie.
Zpět

Obrázková nabídka hlavní stránky


Ve střední části hlavní stránky jsou ve formě obrázkových nabídek zdůrazněny nejlepší nabídky aktuální MG Burzy. Kliknutím na obrázky se okamžitě dostanete do vybrané rubriky MG Burzy.
Zpět

Tematické vyhledávání v dolní části hlavní stránky


Pod obrázkovou nabídkou hlavní stránky se nachází vyhledávání podle skupin:

Mince dle obsahu drahého kovu - skupina všech nabízených mincí Muzejní Galerie ze stříbra, zlata a jiného kovu bez ohledu na časové zařazení, emitenta, užší způsob vyhledávání je k dispozici jedním kliknutím.

K dispozici je zde rovněž skupina podle časového zařazení, která je rychlým vyhledáváním v případě starých peněz a v případě moderních peněz máte snadný přístup k peněžnímu systému euro, k penězům světa a investičním mincím.

Zobrazení mincí jako skupiny podle témat poskytuje pohodlné možnosti vyhledávání. V tradičních systémech takovéto seskupení sice nemá speciální kategorii, avšak sběratelé velmi rádi vytvářejí své sbírky podle témat. Rozlišení zobrazení mincí podle témat:

Události Skupina mincí zobrazující historické události.
Osoby Skupina mincí zobrazující historické osobnosti.
Portrét panovníka Pro staré oběhové mince je charakteristické, že na jedné straně mince je nominální hodnota a na druhé je portrét panovníka, za jehož vlády byla mince ražena. Moderní mince, které mají jiné, silnější téma - například události atd., ale na rubové straně mince mají zobrazeného současného vládce, jsou zařazeny do skupiny klasifikované jako silnější témata.
Umění Skupina mincí s tématem umění, autoři, umělci.
Budovy Skupina mincí zobrazující budovy, stavby.
Vozidla Skupina mincí zobrazující stroje, dopravní prostředky.
Sport Skupina mincí zobrazující sportovní odvětví, sportovce.
Zvířata Skupina mincí s tématem zvířat.
Rostliny Skupina mincí zobrazující rostliny.
Příroda Skupina mincí s tématem přírody, krajiny, životního prostředí.
Symboly Skupina mincí znázorňující symboly, alegorie, jako např. svoboda, symbol země atd.
Oběhové mince Skupina nabízející oběhové mince a bankovky.
Jiné Všechny ostatní mince, které se nedají zařadit podle této klasifikace pro svou jedinečnost, výjimečnost a ojedinělou tematiku.


Zpět

Ostatní produkty


Muzejní Galerie kromě mincí nabízí odborné knihy a prostředky pro profesionální, komplexní a bezpečné skladování Vaší sbírky. Všechny tyto produkty naleznete v podoknech horní části menu a také v dolní části stránky v tematickém vyhledávači.

Mezi Prostředky se nacházejí Úložné prostředky, kde jsou zahrnuty kapsle na mince, různá alba a dárkové krabičky, které chrání a zachovávají kvalitu a hodnotu mince. Mezi Čisticími prostředky najdete speciální roztok vyvinutý pro drahé kovy, který vrátí původní lesk mincím bez jejich zničení a poškození.

Mezi Pomůckami jsou lupy.
Zpět

Kontakty -  Muzejní Galerie se představuje


Na levé straně internetové stránky najdete naše kontaktní údaje. Pokud máte jakékoliv dotazy, žádosti, návrhy, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.

Pokud jsme Vás zaujali, kliknutím na pravé okno si můžete přečíst materiál, který nás představí.
Zpět

Extra nabídka


Na pravé straně webové stránky bude vždy zvýrazněna jedna speciální nabídka pro Vás! Stačí jedno kliknutí a podrobně Vás o všem informujeme.
Zpět

Funkce objednávání, používání koše

 

U vybraných mincí a dalších produktů k objednání vždy najdete ikonu nákupního košíku. Kliknutím na tuto ikonu systém vloží vybraný produkt do Vašeho košíku a po dokončení výběru je z toho hotová objednávka. Před ikonou košíku máte možnost uvést, kolik kusů chcete objednat z daných produktů. Zde také můžete napsat počet položek nebo šipkami nahoru a dolů můžete nastavenou hodnotu zvýšit nebo snížit.

Pokud kliknete na ikonu košíku, zobrazí se okno s volbou. Zde se můžete rozhodnout, jestli chcete svůj košík zkontrolovat, nebo chcete pokračovat v prohlížení mincí. Pokud se nerozhodnete, za několik vteřin Vás systém vrátí zpět na prohlížení mincí.

Pokud jste si vybrali kontrolu košíku, systém Vám ukáže současný obsah košíku - názvy mincí, jednotkovou cenu, celkovou cenu položek a celkovou částku. Zde máte právo zvýšit nebo snížit počet položek nebo dokonce určitou položku z košíku vymazat. Prosíme Vás, abyste při změnách počtů používali ikonu „Obnova“ - modré šipky - s jejich pomocí jsou pak změny provedeny. V případě zrušení používejte ikonu „Vymazat“.

Po prohlédnutí košíku se můžete vrátit k zobrazení mincí, k nákupu nebo můžete spustit objednávku. Při pokračování v nákupu se vrátíte na stejnou stránku, odkud jste přidali do košíku minci.

Pokud si vyberete spuštění objednávky, systém shrne údaje týkající se Vaší objednávky - název produktu, číslo, cenu, množství a celkovou částku, které si v každém případě překontrolujte. Pokud chcete změnit položky, klikněte na odkaz „Zpět na košík“. Kromě toho můžete připojit připomínku k objednávce. Pokud jste spokojeni se svou objednávkou, klikněte na tlačítko „Potvrzení objednávky“.

Na následující stránce prosím vždy uveďte svoje zákaznické číslo, pokud jste již naším zákazníkem, jméno a e-mailovou adresu. Uvedení adresy a telefonního čísla v tomto případě není nutné.

Pokud ještě nejste naším zákazníkem nebo nevíte svoje zákaznické číslo, vyplňte prosím formulář. Potom klikněte na tlačítko "Poslat". Po odeslání objednávky se na internetové stránce automaticky zobrazí zpráva o odeslání a zároveň Vám systém zašle oznámení na uvedenou e-mailovou adresu.

Svoji objednávku v košíku si můžete kdykoliv prohlédnout v záhlaví stránky kliknutím na odkaz „Košík“.
Zpět

Použití funkce vyhledávání

 

Použití vyhledávacího pole v hlavičce je velice snadné. Napsáním hledaného slova, fráze nebo čísla artiklu do bílého pole, následným kliknutím na slovo "Hledat" systém nabídne obrazový seznam mincí, produktů, v nichž najdete podle vyhledávacích kritérií uvedený text. Text nebo část textu zadaného do vyhledávacího pole systém automaticky vyhledává v nadpisech, v textech a číslech artiklu.

Zadáním prvních šesti číslic artiklu do vyhledávacího pole můžete například vyhledávat mince z předešlých katalogů - Aktuální Burza. Nebo zadáním konkrétních klíčových slov se dají třídit podobné mince, které nejsou zařazeny do konkrétní skupiny - například: výroční mince, malované mince s reliéfem atd.
Zpět

Použití podrobného vyhledávání

 

Podrobné vyhledávání samozřejmě provádí stejné funkce jako vyhledávání. Navíc se tato rozšířená služba projevuje ve dvou oblastech.

Je možné zde využít buď jedno, nebo dvě vyhledávací pole. Při použití prvního klíčového slova může být Váš výběr upřesněn druhým klíčovým slovem ve vyhledávání potvrzením okénka A nebo NE. Použití slova A znamená, že obě klíčová slova by měla být zahrnuta ve výsledku vyhledávání. Použití slova NE znamená, že první klíčové slovo musí být zahrnuto ve výsledku vyhledávání, zatímco druhé klíčové slovo nesmí být zahrnuto ve výsledku vyhledávání.

Nemusíte zde prohledávat celou produktovou řadu, ale můžete vyhledání zúžit. První rolovací menu umožní výběr konkrétní kategorie výrobků, čímž ohraničí vyhledávání. Ve druhém rolovacím menu se dá definovat, ve kterém informačním poli - název výrobku nebo popis výrobku - má systém zadané slovo vyhledat.
Zpět>

Návod k použití stránky podoken podle obsahu

 

Pokud se dostanete pomocí kteréhokoliv vyhledávacího kritéria k mincím či produktům, vždy naleznete vyhledávané produkty na stránce podle jejich celkového seznamu. Na této stránce máte k dispozici více podporných služeb pro Vaše pohodlné a rychlé prohlížení. Tyto služby najdete v horní, ale i dolní části stránky před a po seznamu mincí a produktů.

V horní části stránky vedle nadpisu se nachází ikona pro rychlý tisk. Kliknutím na tuto ikonu se v novém okně otevře verze pro tisk aktuální stránky a systém Vám nabídne možnost tisku.

Pod názvem stránky se nachází seznam zařazení mincí a jiných produktů, na základě kterých je systém seřadil. Je možné je seřadit podle katalogového čísla, názvu výrobku, ceny a seznamu nejnovějších produktů. Vedle seznamu se nachází malá ikona, která ukazuje vzestupné nebo sestupné řazení daného výběru. Kliknutím na ikonu se řazení změní, každým kliknutím opačným směrem. Základním nastavením je vzestupné řazení podle čísla artiklu.

Pokud je počet uvedených mincí a produktů větší, než je stránka schopna zobrazit, objeví se pole pro změnu počtu produktů, nebo pod ním známý nástroj k listování s vícestránkovou nabídkou. Je možné přejít na začátek seznamu, konec seznamu, přejít o krok vpřed, o krok vzad, nebo uvést přesné číslo strany, na kterou chcete přejít. Tato funkce se zobrazí pouze v případě, že uvedený počet mincí překročí stanovený limit. Přednastavený počet je 20, ale počet můžete měnit od 5 do 50.

Panel nástrojů - listování, přejít - se zobrazí i v dolní části stránky. Kromě toho se na stránce zobrazí informace, kolik mincí a produktů je momentálně zobrazených na aktuální stránce, jakož i počet dalších stránek obsahujících hledané produkty.
Zpět

Prohlížení jedné mince nebo jiného produktu


Mince a jiné produkty, nacházející se v podoknech hlavního menu, se zobrazují i se stručným popisem. Obsahem popisu je název produktu, číslo artiklu, cena s DPH, stručná informace, obrázek, jakož i odkaz s nadpisem "Detaily produktu". Kliknutím na obrázek se zobrazí mince nebo produkt ve větším formátu. Tento obrázek lze zavřít kliknutím na tlačítko „Zavřít“ nebo kliknutím na černou plochu vedle obrázku. Kliknutím na název produktu nebo na odkaz „Detaily produktu“ si můžete prohlédnout podrobný popis produktu. Na této strance najdete vše o dané minci a o produktu.
Zpět

Kroky mezi produkty


Na stránce podrobného popisu produktu se nachází více odkazů. Tyto slouží k tomu, aby nebylo nutné vrátit se na podokno v případě, pokud si chcete prohlédnout nabídky více mincí a produktů. V horní části stránky se nacházejí následující odkazy:

Zpět - kliknutím na tento odkaz se vrátíte na stránku s obsahem všech produktů daného podokna.

Prohlížené produkty - pokud jste si již prohlédli více mincí, produktů, systém archivuje posledních pět a zobrazí je v dolní části stránky, na níž se právě nacházíte. Kliknutím na ně se vrátíte na již dříve prohlíženou stránku, a to i v případě, že si nepamatujete, ve kterém podmenu jste produkt viděli. V horní části stránky je odkaz, který vás upozorňuje na již existující seznam prohlédnutých produktů v dolní části stránky.

Odkaz - předešlá, následující mince, název jiného produktu - kliknutím na daný odkaz, můžete udělat kroky vpřed, respektive vzad tak, že systém nevynechává detailní popis stránky. Dalšími kroky můžete projít obsahem podokna, z něhož jste detailní prohlížení iniciovali.
Zpět

Tisk a přeposlání nabídky známému


V horní části stránky v pravém rohu jsou dvě ikony - ikona tiskárny a dopisu. Kliknutím na ikonu tiskárny se zobrazí stránka vhodná k verzi pro tisk. Následně je možné stránku vytisknout obvyklým způsobem. Kliknutí na ikonu „dopis“ umožňuje přeposlání obsahu stránky vašim známým e-mailem, v němž je již přiřazena i poznámka. Vybraný produkt se zobrazí v samostatném okně. Obratem obdržíte potvrzení o odeslání a samozřejmě adresát obdrží e-mail o nabídce.
Zpět

 
Newsletter
Ochrana osobních údajů
Zdraví Vás Muzejní Galerie. Prosím, pročtěte si uživatelskou příručku.